Árpád Bogdán Hungary 2018 90min Hungarian
Liza Mandelup USA 2019 99min English
Steve Loveridge Sri Lanka, UK, USA 2018 95min English, Tamil
Christy Garland Canada, Denmark 2018 56min Arabic
Slater Jewell-Kemker Canada 2018 91min English