Köszöntő

A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál 2004 óta Magyarországon egyedüliként nemzetközi és magyar dokumentumfilmeken keresztül képviseli az emberi méltóságot és közös társadalmi ügyeinket.

A Verzión bemutatott filmek, mint elemző és véleményformáló alkotások eredeti és kreatív módon közelítenek alanyaikhoz, együttérzést keltve és toleranciára tanítva minket.

2004-ben a Közép-európai Egyetem Nyílt Társadalom Archívumának - mai nevén Vera & Donald Blinken OSA Archívum - munkatársai elhatározták, hogy a prágai One World mintájára Budapesten fesztivált rendeznek emberi jogi dokumentumfilmekből. Terveiket sokan álmodozásnak tekintették, de a Verzió az elmúlt 14 évben bebizonyította létjogosultságát: közel 800 nemzetközi és magyar dokumentumfilmet mutatott be több mint 90.000 látogatónak Budapest legjobb művészmozijaiban és több vidéki városban.

Ezek a dokumentumfilmek a képek nyelvén arról szólnak, amivel a távoli országokról szóló hírekben és a saját közvetlen tapasztalatainkban vagy emlékeinkben újra meg újra találkozunk: hatalmaskodással és megaláztatással, a gyilkolás kegyetlen gépezetével és a fennmaradásért vívott küzdelemmel. Az emberi jogokról sokan beszélnek, de kevesen vannak, akik nyomon követik a jogaikban megsértettek, a jog nélküliek mindennapjait. A Verzión bemutatott filmek alkotói ezt tették meg. Nem az egzotikusat, a szenzációt, a kiállíthatót és eladhatót, hanem embertársaik sorsát ábrázolják filmes eszközökkel. És bár az emberi jogok a filmekben – miként az életben is – hiányként jelentkeznek, ezért a filmek többsége szomorú, hangvételük komor. De vannak szabályt erősítő kivételek!

A vetítések mellett a programban szereplő filmek alkotóival és az emberi jogi ügyek mellett elkötelezett civil szervezetek közreműködésével rendszeresen szervezünk kerekasztal beszélgetéseket, közönségtalálkozókat és nyílt vitafórumokat. E találkozók alkalmával lehetőség nyílik a közönség és a szakma párbeszédére, a filmes eszközök lehetőségeinek megvitatására, elgondolkodhatunk a dokumentumfilmek közvéleményre történő hatásáról, a filmszakma társadalmi szerepvállalásáról. Programjaink legfőbb célja bevonni a nagyközönséget az emberi jogi ügyekről történő diskurzusba, valamint hozzájárulni a médiaismeretek és kritikai gondolkodás fejlődéséhez.

Workshopok és nemzetközileg elismert szakemberek által vezetett mesterkurzusok segítségével igyekszünk hozzájárulni emberi jogi ügyeink és a filmszakma közös, nemzetközi fórumának kialakításához, mellyel a hazai dokumentumfilmesek egyedülálló lehetőséget kapnak a nemzetközi vérkeringésbe történő bejutásra.

Idén is lesz DocLab a fiatal tehetségek támogatására és várjuk a középiskolás osztályok jelentkezését az ingyenes iskolai vetítésekre, a Diák Verzióra.

A Verzió pécsi és szegedi vetítéseit (idén 2018. november 16-18.) azzal a céllal szervezzük, hogy az alapvető emberi jogokról szóló diskurzusban minél többen vegyenek részt, és hogy az e témákat körüljáró dokumentumfilmek megtekintése ne csak a budapestiek számára legyen lehetséges, tehát új platformokat nyújthassunk az eszmecserére.

Misszió

Emberi jogok, méltóság és küzdelem az elnyomás ellen. Csak néhány a nekünk, szervezőknek fontos alapértékek közül. Célunk, hogy ezen értékek mentén összeválogatott filmjeinken keresztül nézőink jobban megismerjék a minket körülvevő világot és a különböző emberi sorsokat.

A Verzió Film Alapítvány elkötelezett a kreatív és kritikus gondolkodás eszméje mellett, és támogatja a dokumentumfilmek alkalmazását az oktatásban, felhívva a fiatal generációk figyelmét is az egyre sürgetőbb társadalmi problémákra.

Dokumentumokra van szükség, hogy eligazodhassunk a világban. A saját szemünkkel kell látni a valóságot, hogy reális képet alkothassunk róla.

Vízió

Hiszünk benne, hogy a személyes, néha megható, máskor mulatságos és erőt adó történeteken keresztül, színvonalas filmélményt nyújtva hozzájárulhatunk a téves előítéletek eloszlatásához, egymás és a világ mélyebb megismeréséhez és megértéséhez.

„A bemutatott történetek a mi sorsunk lehetséges, elképzelhető verziói; mások élete csak embernyi távolban van a miénktől.” Rév István, a Blinken OSA Archívum igazgatója

 „A „valóság-filmek” intim közelképei drámai erejűek: túl az ismeretlen és távoli megismerésen a filmek képesek részvétet, együttérzést kelteni a szenvedők iránt.” Zádori Zsuzsanna, a Verzió Alapítvány alapító elnöke

„A jó dokumentumfilm pártatlan és igazságos: egységben láttat, és választani segít. Ebben az értelemben a jó dokumentumfilm maga is költészet, a jó dokumentumfilm maga is tüntetés. Mit mondhatnék? Rendezzetek dokumentumfilmet, írjatok verset, csináljatok forradalmat.” Erdős Virág költő, a 11. Verzió megnyitóján