IFI Verzió - Egy nap a fiatalok jogaiért

Az Ifi Verzió egy egész napos program 14-18 éves fiataloknak az emberi jogokról. A program a fiatalok jogait tudatosító foglalkozásokból és az Unicef Gyerekzsűri által legjobbnak ítélt dokumentumfilm vetítéséből áll. A foglalkozások a média és emberi jogok fontos kérdéseit boncolgatják, aktív részvételen alapulnak, és kreatív eszközökkel dolgoznak.

Várjuk fiatalokból álló csoportok, középiskolai osztályok jelentkezését!

Dátum: 2018. november 10. 10-16:30 óráig
Helyszín: CEU, Nádor u. 15.
A programról bővebb információ és jelentkezés: Tarján Edina, ifiverzio@verzio.org
Jelentkezési határidő: október 29.

 

Emberi jogi workshopok

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ // Vitaszínház

A fiatalok helyzete Magyarországon témájú vitaszínház középiskolásoknak kiírt pályázat keretében jött létre - a fiatalokat egy őket érdeklő társadalmi problémát egy művészeti ág segítségével dolgoztak fel. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotások által felvetett témák vitaszínházi formában jutnak el a közönséghez. A vitaszínház fő célja, hogy a résztvevők megismerjék egymás véleményét korunk legégetőbb társadalmi kérdései kapcsán. A résztvevők moderált keretek között vitázhatnak, és a vita során problémafelvető színházi jeleneteket látnak, amelyekkel kapcsolatban állást foglalnak. A vitába bekapcsolódhatnak a meghívott – szakmai vagy tapasztalati – szakértő vendégek is.

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ hazánk első színházi nevelési társulata. Küldetésük olyan színházi előadások megvalósítása, amelyek interaktív módon vetnek fel társadalmi és erkölcsi kérdéseket. Előadásaik során a fiatalok nem egyszerűen nézői, hanem alkotó résztvevői a színházi eseménynek. Munkájuk a különböző színházi formák és pedagógiai módszerek kölcsönhatására épül.

 

Vizuális Világ Alapítvány // Lányok, szerepek

Mire vágynak a lányok a kanadai indián rezervátumokban és mire Észak-Kelet Magyarországon? Megvalósítják az álmaikat? Mitől függ ez? És mit gondolnak minderről a fiúk? Elvárt és vágyott társadalmi szerepekről, jövőképről beszélgetünk és játszunk a résztvevőkkel a Wapikoni Mobile kanadai utazó filmstúdióban készült rövidfilmek inspirációjára. A foglalkozást Jéga-Szabó Krisztina médiatanár és Horgas Péter tervező, aktivista vezeti.

A Vizuális Világ Alapítvány a média kreatív és kritikus használatával párbeszédet és együttműködéseket hív életre a társadalom különböző csoportjai között. A médiaművészetek, a pszichológia és a pedagógia eszközeit kombinálja egyedi módon, és célja, hogy a szociálisan, kulturálisan vagy fizikailag jelentősen különböző emberek is képesek legyenek az egymással hatékony együttműködésre. Gyökerei az iskolai médiaoktatásban vannak: a kritikus, értő közönség nevelését, a médiatanárok összefogását és képzését kezdetektől fogva támogatja.

 

UNICEF // Ébresztő-óra

Az Ébresztő-óra egy 90 perces interaktív, játékos foglalkozás. A résztvevők megismerkednek a gyerekjogok fogalmával, beszélgetnek a gyerekek, különösen a legkiszolgáltatottabbak helyzetéről a világban, de szóba kerülhet az online vagy offline bántalmazás témaköre is. Önkénteseink kész óratervvel érkeznek, de a beszélgetést és a játékok menetét mindig a résztvevők érdeklődési köre alakítja, hogy közösen a legtöbbet hozhassuk ki az együtt töltött időből. A foglalkozással az UNICEF önkéntesei a tanév közben is járják az iskolákat, és mára több mint 15 000 gyereket értek el.

Az UNICEF Magyarország azért dolgozik, hogy ráirányítsa a figyelmet a világ legszegényebb sorsú, legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekeire. A szervezet szerepe Magyarországon kettős: elsősorban adománygyűjtéssel foglalkozik, majd a befolyt összeg továbbításával segíti, hogy a világon minden gyermek esélyt kapjon arra, hogy boldog és kiegyensúlyozott gyermekkora legyen. Az UNICEF élelemmel, víztisztítással, oltóanyagokkal, és oktatással segít a gyerekeken, valamint azon is dolgozik, hogy a világon minden gyermek és felnőtt megismerje a gyerekjogokat, és elköteleződjön mellettük.

 

UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány // Roma identitás workshop

Vannak kérdéseid a cigánysággal kapcsolatban, de sosem merted megkérdezni? Nekünk felteheted, mi válaszolunk!  Beszélgessünk egymással, romák és nem romák, ismerjük meg egymást! 90 perces interaktív  foglalkozás  keretében ismerkedhetnek meg a résztvevők a roma identitás és kultúra témájával. 

Az Uccu Alapítvány célja, hogy csökkentse a társadalomban meglévő, a roma társadalommal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket. Célunk, hogy egy nyitottabb és befogadóbb világban élhessünk.  Az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából ered - a jelenség csökkentésére az Uccu általános-, és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget roma fiatalokkal való találkozásra. A roma identitásról és kultúráról szóló foglalkozások során arra törekszünk, hogy a diákok minél több információra és személyes tapasztalatra tegyenek szert a romákkal kapcsolatban, és minél nyitottabbá váljanak egymás és a külvilág iránt.

 

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány // Vitajáték

Szerinted is hiánycikk ma a kulturált vita? Vagyis amikor a résztvevők érvekre építik a véleményüket, meghallgatják a másikat, nem vádaskodnak, partnerként kezelik egymást… A DIA által fejlesztett Vox Pop Vitajátékban megszelidülnek a nézeteltérések, kisimulnak az idegszálak és végre csak a lényegre kell figyelnünk: arra, hogy jót beszélgessünk. Mert szerintünk a vitázás közösségi élmény, ami nem elválasztja, hanem összeköti az embereket. Beszállsz? A téma, amit hozunk: “A közösségi oldalaknak ki kellene szűrni az álhíreket”.

A DIA egy fiatalokkal foglalkozó szakmai szervezet, amelynek célja, hogy minden fiatal megtalálja a világban a saját helyét, közösségét. Ennek érdekében azon dolgozunk, hogy a fiatalok képesek legyenek felelősen gondolkodni a jövőről, tapasztalatokat  és tudást szerezni az őket körülvevő világról, megtanuljanak beleszólni az őket érintő ügyekbe, és kreatív problémamegoldóként részt vegyenek a közösségi problémák megoldásában.

 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány// Csak akkor vannak jogaim, ha elvégzem a kötelességeimet?

Kíváncsi vagy, mik azok a gyerekjogok? Érdekel, hogy kimehetsz-e pisilni az óráról, vagy jogsértésnek számít-e, ha a szüleid már este 9-kor ágyba küldenek? Ilyen és hasonló kérdésekkel foglalkozunk majd interaktív, izgalmas és játékos módon. A 90 perces program alatt megismerkedhetsz a gyerekjogokkal, és lehetőséged lesz vitázni, kifejteni a véleményed, illetve kérdéseket feltenni a jogaiddal kapcsolatban.  

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyermekek jogainak érvényesítése és támogatása. Célunk, hogy a felnőtt társadalom minél szélesebb körben vállaljon felelősséget és tegyen a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséért. Munkánk fontos alapelve, hogy közösen dolgozunk fiatalokkal, akik részt vesznek és véleményezik az alapítvány munkáját. Gyermekjogi Követ Programunkban 11 középiskolással dolgozunk együtt heti rendszerességgel. A csapat célja, hogy több 13-18 éves ismerje meg a jogait azáltal, hogy a gyerekek, fiatalok életét érintő hétköznapi helyzetekről, az őket érdeklő kérdésekről beszélnek.

 

Zöld Pók Alapítvány // Filmforgatás

A résztvevőkkel forgatócsoportot alakítunk, ahol a technikai adottságokhoz igazítva, közösen választott szempont(ok) alapján készítünk rövid mozgóképes anyagot a programokról, azok céljáról és a résztvevő fiatalokról. A munka része a technikai alapok megismerése és alkalmazása, figyelembe véve a résztvevők meglévő tapasztalatait, érdeklődési körét.

A Zöld Pók Alapítvány a társadalmi változásért dolgozó nonprofit szervezetek kezdeményezéseinek hírét juttatja el az emberekhez. Dokumentumfilmeket, webvideókat, kisfilmeket, a megbízó vagy partner szervezetekkel közös munkában, az általuk képviselt ügyekkel online kampányokat, közösségi médiában használható anyagokat készítünk. Tanodákkal, iskolákkal együttműködve vezetünk a gyerekek részvételére alapozott filmes foglalkozásokat.