Ablakok a múltra: A Balkáni háború emlékei

Az öt éven át tartó, összesen hat szembenálló fél által vívott, s a valahai Jugoszlávia felbomlásához vezető háború szövevényes viszonyait teljességgel felidézni óriási feladat volna, s azzal a kockázattal járna, hogy nem is sikerül minden aspektusát bemutatni. Ezért a retrospektív program inkább elhagyja a politikai színteret, és az egyes embereket veszi górcső alá, akik attól függetlenül, hogy melyik oldalon álltak, mindmáig cipelik a háború súlyos traumáját, abszurd valóságának eltemetett emlékeit.

Mandy Jacobson és Karmen Jelinčić Szellemidézés c. dokumentumfilmje muzulmán és horvát nőkről szól, akik túlélték az omarskai koncentrációs tábor rémségeit, és most fáradhatatlanul lobbiznak, hogy a nemi erőszakot is háborús bűnként ismerje el a hágai törvényszék. Nenad Puhovski A lorai tanúk c. filmjének témája a spliti katonai kikötőben található börtön, ahol több mint 1000 – Dalmáciából, Jugoszláviából és Bosznia Hercegovinából származó – rabot tartottak fogva 1992 és 1996 között. A film a megkínzott és embertelen körülmények között fogvatartott rabok emlékeit állítja szembe a felelősséget nem vállaló, semmire sem emlékező hatóságok állításaival. Heddy Honigmann filmje, a Jó férjem, drága fiam, a Szarajevó melletti zöld dombok közt meghúzódó festői faluba, Ahatovicibe kalauzolja el a nézőt, ahol szinte az összes férfit kivégezték, a falut porig rombolták. Egy-egy fénykép, óra vagy zsebkendő maradt csak tőlük, és az özvegyek, anyák és lányok emlékei. Namik Kabil a Kihallgatásban azt kutatja, hogyan élték meg a háborút Bosznia-Hercegovina civil lakói. A kérdéseire adott válaszokból az derül ki, hogy legszívesebben úgy tesznek, mintha meg sem történt volna. S végül a Három katona c. filmben Goran Dević három olyan emberrel utazik, akik aktív szereplői voltak a jugoszláv háborúnak, s bár ellenséges oldalakon álltak, egyaránt kételyekkel tele, csalódottan tekintenek vissza rá.

Kislányok és kisfiúk, férfiak és nők, katonák és civilek emlékeznek a hosszú és véres konfliktusra, ami sokuk számára még ma is rengeteg bánatot és szenvedést okoz. De történeteiken keresztül megragadható az, amiben mind egyetértenek: a háború egy abszurd gépezet, és az űrt, amit maga után hagy, csak úgy lehet kitölteni, ha mernek emlékezni és a történelmet újragondolni. A retrospektív program filmjei az elfojtott emlékek felidézésével a múlt feldolgozásának előmozdítására tesz kísérletet.

Kövecsi Anikó
A program a Open Society Foundations – Office of the Western Balkans közreműködésével készült

A három katona
Goran Dević / Croatia / 2007 / 30 min / Bosnian & Croatian & Serbian
Egy horvát, egy bosnyák és egy szerb katona visszaemlékezése a háborúra. Noha ellenséges oldalakon harcoltak, abban egyetértenek, hogy egy targikus és abszurd konfliktus részesei voltak.
„Muszáj még most is a háborúról beszélnünk?” – így szól a dokumentumfilm mottója, amelyben Goran Dević vallomásos interjút készít három férfival, akik aktív szereplők voltak az egykori Jugoszlávia háborús konfliktusában. A szerb Novica Kostić minden megtett azért, hogy ne sorozzák be, de nem sikerült megúsznia. A háborúban megsebesült, és ennek kapcsán felidézi, hogy az ember milyen könnyen válik „gyilkoló géppé”. A sprőd és kicsit cinikus horvát Narcis Misanović önként jelentkezett a hadseregbe, és a háború után 16 civil szerb megöléséért el is ítélték. Ivica Petrićnek a szeme láttára ölték meg az apját és a bátyját. 11 évesen már egy katonai konyhán dogozott, és néhány évvel később a bosnyák hadseregben harcolt. Az autóutak során felvett interjúkból eleven képet kapunk a testvérgyilkos háborúról. Noha hárman három oldalon harcoltak, abban egyetértenek, hogy a háború embertelen és abszurd volt, és hogy most mindenki úgy tesz, mintha soha nem is történt volna meg.

producer: Nenad Puhovski
vágó: Vanja Siruček
operatőr: Jure Černec, Tamara Cesarec
hang: Hrvoje Grill, Zlatan Čehić

Production info:
Factum Documentary Film Project
Nova Ves 18/3
10 000 Zagreb, Croatia
tel.: + 385 1 48 54 821
info@factumdocumentary.com

válogatott filmográfia
Don Juan: Excuse me, Miss! (2011) / Poplava (2010) / The Blacks (2009) / Ma sve ce biti u redu (2008) / Masturbation Among Croats (2003) / Vikend u Sisku (2001)
Jó férjem, drága fiam
Heddy Honigmann / The Netherlands / 2001 / 50 min / Bosnian
Az ahatovici nők visszaemlékezése az 1992-ben, a jugoszláv háborúban megölt férjükre és fiaikra. A sűrű gyászon áttörő humánum: az emlékezés és a szeretet.
Az élet csendeskén folydogál a Szarajevó melletti zöld dombok közt meghúzódó Ahativiciben. Ám a falu távolról sem volt csendes, amikor 1992-ben, a jugoszláviai háborúban szerb kézre került. A férfiakat szinte az utolsó szálig elfogták és brutálisan meggyilkolták, a házakat felgyújtották, csak a nőknek és gyerekeknek kegyelmeztek. A film eme elfeledett népirtás történetét mondja el. A meggyilkolt férfiakra a néhány megmaradt fényképet és személyes tárgyat gondosan őrző feleségek, anyák és lányok emlékeznek vissza. Minden tárgyhoz fűződik valamilyen emlék, de az, hogy az illető jó férj volt, nem látszik a fényképen; azt csak abból tudjuk meg, ahogy az özvegy beszél róla, ahogy a képet simogatja, a melléhez szorítja. A film a sűrű gyászon is áttörő emlékezés és a szeretet szépségét mutatja be.

producer: John Appel
vágó: Patrick Minks
operatőr: John Appel
hang: Piotr van Dijk
zene: Hesperion XXI

production info:
Appel & Honigmann / VPRO Television
Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)
Bergweg 16
1217 SE Hilversum
tel.: + 35 672 7272
ikon@ikon.nl
www.ikonrtv.nl

válogatott filmográfia
Oblivion (2008) / Emoticons (2007) / Forever (2006) / Framed Marriage (2005) / Give Me Your Hand (2004) / Food for Love (2004) / Crazy (2000) / Hanna lacht (1999) / De juiste maat (1998) / 2 Minutes Silence, Please (1998) / The Underground Orchestra (1997) / O Amor Natural (1996) / Goodbye (1995) / Metal and Melancholy (1994) / Ghatak (1990) / Your Opinion, Please (1989) / Mindshadows (1988) / The Front Door (1985)
Kihallgatás
Namik Kabil / Bosnia and Herzegovina / 2007 / 42 min / Bosnian
A háborús trauma és a háború tagadása a mai Bosznia-Hercegovina mindennapjaiban.
Namik Kabil filmrendező a boszniai háború egy csapat túlélőjével interjúzik egy pusztuló, mocskos csempéjű, elhagyott raktárban. Egy asztal körül ülnek, előttük kávé műanyag pohárban és hamutartó, éles, fluoreszkáló fény világítja meg őket – mintha csak kihallgatás volna. Kabil kézikamerával filmezi őket, és elemi kérdéseket tesz fel: “A maga számára mikor kezdődött a háború?”, “Mit ettek?”, “Látott holttesteket?”, “Van valamilyen tanulsága a háborúnak?” és legfőképpen: „Kell beszélni a háborúról?” Egy kivételével mindegyikük szerint igen, de azt is elmondják, hogy sokan inkább hallgatnak róla. „Olyan, mintha egy elefánt állna a szoba közepén, és mindenki úgy tenne, mintha nem is lenne ott” – mondja az egyik nő. Elmesélik, milyen volt Szarajevóban, a lövészárkokban vagy éppen külföldön, beszélnek a szörnyűségek iránti érzéketlenné válásról, a szolidaritásról. De Kabil ismételt próbálkozásai ellenére, hogy megtudja, kik lőtték őket, az interjúalanyok nem nyílnak meg, az egyikük csak annyit mond: „Mi nem lőttük magunkat”. De arra a kérdésre, hogy ki nyerte meg a háborút, egybehangzóan azt válaszolják: „Senki.”

producer: Amra Bakšić Čamo
vágó: Timur Makarević
operatőr: Almir Djikoli, Boris Jugo
hang: Igor Čamo
zene: Dino Šaran

production info:
Sarajevo Center for Contemporary Art - SCCA
Obala Kulina bana 22
71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina
tel.: + 387 33 665 304
www.scca.ba

válogatott filmográfia
Magnet (2011) / Vjernici (2009) / Nightguards (2008) / Crna hronika (2004)
A lorai tanúk
Nenad Puhovski / Croatia / 2004 / 65 min / Croatian
Mi történt Horvátországban, a lorai koncentrációs táborban 1992 és 1996 között? Ha emlékszik is még valaki, vajon fel akarja-e idézni?
A film a Split Lora nevű katonai kikötőjében található börtönről szól, ahol több mint 1000 – Splitből, Dalmáciából, Jugoszláviából és Bosznia-Hercegovinából származó – rabot tartottak fogva 1992 és 1996 között. A tanúvallomásokból képet kapunk a brutális kínzásokról, illetve mintegy 70 fogoly haláláról és eltüntetéséről. A volt horvát katonai rendőrtisztek azt állítják, nem emlékeznek a kérdéses eseményekre, jóllehet korábban, a bírósági eljárást megelőző nyomozás során részletesen beszámoltak róluk. S hasonlóképpen, a hajdani rabok vagy meg sem jelennek az idézésre, vagy a bíróságon változtatják meg korábbi vallomásukat.

producer: Veran Matič, Nenad Puhovski
vágó: Žarko Korač
operatőr: Silvestar Kolbas
hang: Mladen Škalec, Tomislav Hleb
zene: Pere Ištvančić

production info:
Factum Documentary Film Project
Nova Ves 18
10 000 Zagreb
Croatia
tel.: +385 1 4854 821
info@factum.com.hr

válogatott filmográfia
Together (2009) / Pavilion 22 (2002) / U pozadini (1984) / Pet filmova o Nives K.K. (1980) / Groznica (1979) / Bog igre (1975) / Tojota Korola 1000 (1974)
Szellemidézés – erőszak, háború, nők
Mandy Jacobson & Karmen Jelinčić / USA / 1996 / 63 min / Bosnian & Croatian
A jugoszláv háborúban a nemi erőszak éppolyan fegyver volt, mint a puska. Két bosnyák nő a hírhedt omarskai koncentrációs táborból való szabadulásuk után lobbizni kezd, hogy a nemi erőszak is kerüljön be a háborús bűnök nemzetközi szótárába.
Az egyes szám első személyű elbeszélésben két nő számol be arról, hogyan élték túl a háborút, ahol a nemi erőszak éppolyan fegyver volt, mint a puska vagy az ágyú. Jadranka Cigelj and Nusreta Sivać mindketten jogászok, és gyerekkori barátok. Élték a hétköznapi modern nők életét Bosznia-Hercegovinában, míg egy nap a szomszédaik ellenségekké váltak. A szerbek hírhedt omarskai koncentrációs táborában muzulmán és horvát sorstársaikkal együtt szisztematikusan kínozták és megalázták őket. Szabadulásuk után tovább küzdenek, csak most már nem az egyéni túlélésért, hanem a hozzájuk hasonlóan megkínzott nők emberi jogainak érvényesítéséért. Azért lobbiznak, hogy a hágai bíróság a nemi erőszakot is ismerje el háborús bűnnek. A két nő élményeiről és figyelemre méltó átalakulásáról szóló film elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan sérülhetnek a nők emberi jogai és hogyan lehet felvenni a harcot az erőszak ellen a globális arénában.

producer: Mandy Jacobson
vágó: Suzanne Rostock
operatőr: Mario Delić
hang: Kristen Thomas, Mario Vargović
zene: Tony Adzinikolov

distributor:
Women Make Movies
462 Broadway, Suite 500WS
New York, NY 10013
tel.: + 1 212-925-0606
info@wmm.com

válogatott filmográfia
Mandy Jacobson: Wide Angle - Road to Riches (2003) / Locked Up (2001) / Calling the Ghosts (1996)