Nemzetközi verseny zsűri

María Belén Soriano

Bio: 

María Belén nemzetközi kapcsolatokat és politikatudományt tanult, de mindig nagy érdeklődéssel fordult a filmkészítés és az előadóművészetek felé. Jelenleg az ELTE-n kommunikáció és média szakon tanul, hogy a későbbiekben társadalom-gazdasági és emberi jogi ismereteit művészeti és média képviseleti eszközökkel ötvözze. Számos nemzetközi együttműködésben vett részt, és hitvallása szerint a dokumentumfilmek hatalmas erővel ráirányíthatják a figyelmet különböző társadalmi kérdésekre, és elősegíthetik a kutatást, az elszámoltathatóságot és a társadalmi átalakulást.

Event Date & Location: 
Title: 
Média és kommunikáció MA, ELTE, Budapest (Nemzetközi verseny zsűri)

María Belén Soriano

Bio: 

María Belén has a background in international relations and political sciences, with a deep interest in film and performing arts. At the moment, she is pursuing her Master's degree in communication and media studies at ELTE University, with the hope of combining her knowledge on socioeconomic issues and human rights with arts and media representation. She has experience working on international cooperations, and considers documentaries a very powerful tool to bring about awareness on multiple issues, and to promote research, accountability, and social transformation.

Event Date & Location: 
Title: 
Media and Communications MA, ELTE, Budapest, Hungary (International Competition Jury)

Nagy Márk

Bio: 

Nagy Márk vagyok, az ELTE Filmtudomány mesterszakán az elméleti szakirány hallgatója, ahol régóta foglalkozom dokumentumfilmek elemzésével és kritikájával. Rendkívül fontosnak tartom a dokumentumfilmet, mert ez egy olyan médium és művészeti forma, aminek valódi tétje van, ami képes felerősíteni azokat a hangokat és történeteket, amiket amúgy nem hallanánk meg ebben a turbulens időszakban. Nagyon fontosnak tartom ennek fényében, hogy tétjükhöz méltó kritikai hozzáállással vizsgáljuk és értékeljük ezeket az alkotásokat, erre pedig a Verzió kiemelkedő platformot biztosít. Hatalmas megtiszteltetés, hogy miután tavaly vetítések után moderátorként vettem részt a filmfesztiválon, idén a Verzió diákzsűrijének munkáját segíthetem.

Event Date & Location: 
Title: 
Filmtudomány MA, ELTE, Budapest, Hungary (Nemzetközi verseny zsűri)

Márk Nagy

Bio: 

I'm Márk Nagy, a student of theoretical studies in ELTE’s Film Studies Master's program, where I have been working on the analysis and criticism of documentaries for a long time. I think documentary film is extremely important because it is a medium and art form that has real stakes in amplifying voices and stories that we would otherwise not hear in these turbulent times. In this light, I think it is very important to examine and evaluate these works with a critical attitude commensurate with their stakes. Verzió provides an excellent platform for this. It is a great honor to be on the Verzió student jury this year after previously serving as a moderator at the festival after-screenings.

Event Date & Location: 
Title: 
Film Studies MA, ELTE, Budapest, Hungary (International Competition Jury)

Mucsi Blanka

Bio: 

Fiatal újságíró vagyok, és a Budapesti Metropolitan Egyetem televíziós műsorkészítő mesterképzésének elsőéves hallgatója. Korábban kommunikáció- és médiatudományt tanultam. Nagyon örülök, hogy a diákzsűri tagja lehetek, mert a Verzió témái, mint a globális társadalmi problémák, az egyenlőtlenségek, az emberi jogok és a klímaváltozás igazságtalansága napi szinten érdekelnek a magánéletemben és a munkámban is. Hiszem, hogy a dokumentumfilmek jó eszközök lehetnek egy jobb világért folytatott küzdelemben, mert a képi világuk és a témáik révén képesek hatást gyakorolni a nézőkre. A jövőben én is szeretnék dokumentumfilmeket készíteni, és a legfontosabb társadalmi problémákat nemcsak az íráson, hanem a filmeken keresztül is közelebb hozni az emberekhez.

Event Date & Location: 
Title: 
Televíziós műsorkészítő MA, METU, Budapest (Nemzetközi verseny zsűri)

Blanka Mucsi

Bio: 

My name is Blanka Mucsi, and I am a young journalist and first-year student at Budapest Metropolitan University's Master’s program in television production arts. I previously studied Communication and Media Studies. I’m really happy to be a member of the Student Jury, because the topics at Verzió, such as global social problems, inequality, human rights, and climate injustice interest me on a daily basis, both in my private life and in my work. I believe that documentaries are the perfect tool to fight for a better world, because they have the power to make an impact through their visual world and their topics. In the future, I would like to make documentaries and bring the most important social problems closer to people, not only through writing, but also through films.

Event Date & Location: 
Title: 
Television Production Arts MA, Budapest Metropolitan University, Budapest, Hungary (International Competition Jury)

Ramona Aristide

Bio: 

Ramona Aristide Bukarestben él, filmkritikusként dolgozik, és az UNATC Filmtudományi MA képzésének utolsó éves hallgatója. Különböző kiadványokkal dolgozik együtt, mint például a Films in Frame és az Observatorul Cultural, illetve egy éve a FILM MENU szerkesztőbizottságának tagja. Beválogatták a 2022-es Szarajevói Filmfesztivál Talent Press programjába. Jelenleg az északi tájak, a magyar irodalom és az állatjogok megszállottja.

Event Date & Location: 
Title: 
Filmtudomány MA, UNATC, Bukarest, Románia (Nemzetközi verseny zsűri)

Ramona Aristide

Bio: 

Ramona Aristide is a film critic finishing her MA in Film Studies at UNATC. She collaborates with various publications, such as Films in Frame and Observatorul Cultural, has been on the editorial board of FILM MENU for the past year, and was selected in the Talents Press at Sarajevo Film Festival 2022. Currently based in Bucharest, she is obsessed with Nordic landscapes, Hungarian literature, and animal rights.

Event Date & Location: 
Title: 
Film Studies MA, UNATC, Bucharest, Romania (International Competition Jury)
Feliratkozás Nemzetközi verseny zsűri csatornájára