1956 mint médiaforradalom - A magyar forradalom szocialista híradókban

A 1956-os magyar forradalom idején forgatott felvételek nagy része már jól ismert idehaza és külföldön egyaránt. Tudjuk, hogy a forradalom idején a magyar híradósok és játékfilmesek mellett számos nyugati filmes és televíziós stáb, de rajtuk kívül sokan mások, így amatőrfilmesek is forgattak. Mostani válogatásunkban azonban új oldalról szeretnénk megmutatni a magyar forradalom médiareprezentációjának kérdését. Programunkban az 1956 őszén készített szomszédos szocialista országok filmhíradóiból gyűjtöttünk össze egy sorozatot. A filmhíradó a korszakban, amikor Kelet-Európában a televíziós adások még nem indultak el, az audiovizuális propaganda és a tömegtájékoztatás kiemelt médiuma volt. Világos, hogy a magyar forradalomról, a magyarországi eseményekről a szomszédos szocialista országok híradói is csak az ideológiai keretek betartásával számoltak be - ha beszámoltak egyáltalán. (Hiszen például a lengyel, poznani felkelésről a magyar filmhíradó mélyen hallgatott.) Ezzel együtt, pontosabban éppen ezért gondoljuk igen érdekesnek és tanulságosnak bemutatni azt, hogy milyen módon, milyen kontextusban, miféle kommentárral és körítéssel értelmeződött a magyar forradalom a szocialista  országok híradóiban. Volt-e különbség a lengyel, keletnémet és román híradók között, volt-e elmozdulás az 1956 novemberi, illetve az 1957 év eleji beszámolók között - mi jelent meg és mi nem, és ami megjelent, az hogyan mutatta be a magyar forradalmat? Válogatásunkkal, majd az azt követő beszélgetéssel tehát a szocialista mozgóképes propaganda mediális és kulturális sajátosságairól, különbségeiről, illetve az 1956-os magyar forradalom médiareprezentációjának eddig kevéssé vizsgált oldaláról kívánunk szólni.

Varga Balázs, program kurátor

 

November 10, 16:00, Blinken OSA Archívum

Válogatás 1956-os csehszlovák, lengyel, román, jugoszláv és NDK-s híradókból.

A vetítés után Marek Cieśliński és Kurucz Márton filmtörténészek beszélgettek Varga Balázs, a program kurátorának vezetésével.

INGYENES BELÉPÉS

 

Csehszlovák híradó
Köszönet: Katerina Fojtova, Czech National Film Archive / Malešická 14, 130 00 Praha 3
A filmeket fordította: Beáta Kratinová és Petr Knor 

Lengyel filmhíradó
Köszönet: Turczynowicz Justyna, Polish National Film Archive / ul. Chełmska 21, PL 00-724 Warszawa
A filmeket fordította: Tarcsi András és Malgorzata Szymeczko

Keletnémet híradó
Köszönet: Eszter Takacs, Mirko Wiermann / Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen, DEFA-Filmverleih / Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin
A filmeket fordította: Kerstin Baur, Niklas Wittman

Jugoszláv híradó
Köszönet: Jovana Kesić, Filmske Novosti / 11000 Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 39a
A filmeket fordította: Luna Aleksic

Román híradó
Köszönet: Oana Koulpy, One World Romania, Romanian National Center for Cinematography