Diák Verzió
Diák Verzió

"Diák-Verzió" az OSA Archivumban, 2005. November 30.
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 14-15 éves diákjainak angol nyelvű fogalmazása a "Halál Gázában" (J. Miller, 2004. UK, 79') c. filmről

I saw a film about the Gaza strip. The cameraman showed very shocking pictures about the people in Gaza. In the first part of the film we saw dead man and the cars blowed up. The journalists asked some people about them dreams and thoughts. They answered different things but there was the same thing about them dreams. They did not want to die, they wanted peace and peaceful life. The children throwed the tanks with stones, because the tanks destroyed them houses. Every day there was a death. Everybody fighted his own form against the war and tanks. The boys played at war. They made hand grenade and they played death and they also learnt how they could help each other. The soldiers helped to the children how could they use the gun, and a lot of children sais "I wanna be a martyr". They hope one day they will free and get a new better life.

Egy filmet láttam a palesztin övezetről. Az operatőr megrázó képeket mutatott az ott élő emberekről. A film első részében egy halott embert láttunk és felrobbantott autókat. Egy újságíró embereket faggatott a gondolataikról és az érzéseikről. Többféleképpen fogalmazták meg ugyanazt: nem akarnak meghalni, békére, békés életre vágynak. A gyerekek kövekkel dobálták a tankokat, mert a tankok lerombolták a házaikat. Minden napra jutott egy halál. És mindenki a saját eszközeivel harcolt a háború és a tankok ellen. A kisfiúk is háborúsdit játszottak. Kézigránátokat gyártottak, azt játszották, hogy meghaltak és azt is, hogyan tudnak egymáson segíteni. A katonák tanítgatták a gyerekeknek a fegyverek használatát, és egy csomó gyerek azt mondta: Én mártír akarok lenni. És remélik, hogy egy napon majd felszabadulnak és jobb, új életet kezdhetnek.
(A.B.)


"I liked this film very much, because we could see what is the situation in Gaza. It was very shockind because we saw how people are dying like martyrs. Small children were playing with guns and they played they are the Palestine people and they must kill the Jewish People. The kids were throwing stones at the tanks and the tanks were aiming at the children. They were "playing" like cat and mouse. The tank was chasing the children.
The palestine people are living in scare because every day there come buldozers in the streets and are ruining the houses. We could see Mohammed and Ahmed, who are 12 years old and are making granats and their goal in life is to die like a martyr.
It was a shocking, bloody film but I think it was very good because we could see the real situation in Gaza, the scare of the palestine people and the cruelty of the isralis."

Nagyon tetszett a film, mert megismerhettem a Gáza övezetben uralkodó helyzetet. Nagyon megrázó is volt, mert láthattuk, hogyan halnak mártírhalált emberek. Kicsi gyerekek fegyverekkel játszottak. Azt játsszák, hogy ők a palesztin nép és ki kell irtaniuk a zsidó népet. A gyerekek kővel hajigálták a tankokat, a tankok pedig célba vették a gyerekeket. "Fogócskáztak". A tank volt a fogó. A palesztinok félelemben élnek, mert minden nap buldózerek jönnek és leromobolják a házaikat. Láttuk Mohammedet és Ahmedet, akik gránátokat csináltak otthon és az volt az életcéljuk, hogy mártírhalált haljanak. Döbbenetes, véres film volt, de szerintem nagyon jó volt, mert láthattuk, milyen valójában az élet Gázában, mennyire félnek a palesztinok és mennyire kegyetlenek az izraeliek.
(L.T.)


"That film is real. The film is full of blood. The children, the men and the soldiers are all real. And they could kill other humans. They say the "children of the dogs" came and they must kill them. The film was shocking: a child killed by a tank, a family that lost six family members, two children who wanted to be martyres. James Miller, the director of the film was killed. The The whole territory of the Gaza strip lived in terror. In the school the teacher taught about the big Palestine. The six year old girl in the house spoked about the war, the guns and about clothes. The children played the adults" war. They hided, fired, and threw "home made" granades. And the buldozers came and destroyed the houses. That all is real and the most important is that is all true."

Ez a film valós. És ez a film csupa vér. A gyerekek, a férfiak és a katonák is mind valós személyek. Akik meg tudják ölni embertársaikat. Azt mondják, a "kutyák kölykei" jöttek hozzájuk, és ezeket ki kell irtani. A film nagyon megrázott: egy gyerek, akit meglőtt egy tank, egy család, amelynek hat tagja meghalt, két gyerek, akik mártírként akarnak meghalni. James Millert, a film rendezőjét is megölték. A teljes Gáza övezet félelemben él. Az iskolában a tanár Nagy-Palesztiniáról beszél. A hatéves kislány a házban háborúról, fegyverekről és ruhákról. A gyerekek a felnőttek háborúját játsszák. Élbújnak, lőnek és "házi" gránátokat dobálnak. És a buldózerek lerombolják a házakat. Ez mind valóság. Az a lényege, hogy ez mind így is történt.
(M.F.)


"I really liked that film, the idea to make a documentary film about this purposless war in Gaza, because it can change people opinion and attitude about the war. It could change because it is so shocking that little children do believe that it is a very brave and great thing to die. And little children"s dream is about killing many jews by committing a suicide with a bomb. And Israel just won"t give up the war until they"ll get the Gaza strip. And the situation is getting getting worse. In this film the seconf most shocking thing was that the director has been murdered while he wanted to go to somewhere and during this he was holding a white flag in his hand and despite all this he was shot dead. This terrible thing has changed two extremist children"s mind. After the death of the director they wanted to be also a director. I guess I"ve not told a new thing, but that is what I think about the film."

Nagyon tetszett a film, az ötlet, hogy erről a céltalan gázai háborúról filmet készítsenek, amellyel megváltoztatják az emberek véleményét és a hozzáállásukat a háborúhoz. A film el is érte a célját, mert annira megrázóan mutatta, ahogyan kicsi gyerekek vakon hiszik, hogy meghalni bátor és jó dolog. És kisgyerekek álmodoznak arról, hogy sok zsidót fognak megölni azzal, ha öngyilkos merénylőként felrobbantják magukat. És Izrael nem nyugszik addig, amíg uralma alá nem vonja a teljes Gáza övezetet. A helyzet pedig egyre romlik. A filmben a legmegdöbbentőbb jelenet az volt, amikor a rendezőt lelőtték, miközben ment valamerre és fehér zászlót vitt a kezében, és ennek ellenére lelőtték. Ez a rémes eset megváltoztatta két kisgyerek gondolkodását. A rendező halála után ők is rendezők akartak már lenni. Nem hiszem, hogy nagy újdonságot mondtam, de ezt gondolom a filmről.
(A.D.)


"First I want to say it: I did not see the film because I was ill.
The others said the film was bloody and tragical but I think a good and real documentary film sould be bloody "cause the life is brutal. A good film have to show this. I heard the people who made the film died when they were in a fire fight. Soldiers shot the journalist down but he got a white flag. I don"t think the soldiers made a mistake with it. I can understand them because it could be a trap like the journalist is a suicide bomber. The soldiers sure met with many traps, almost anyone could be a suicide bomber. The people in Israel are strange but they show very good how strong is the humans" adjustability. If a suicide bomber kill himself and other people witth his explose they stop the traffic for a little time, take away the junk and the corpses and the woulded people but after an hour they do work like nothing has happened. There are soldiers on the corners and they shoot everyone who is suspicious without asking. They do this because they don"t want to lose their loved ones. They organize actions to eliminate the leaders of these suicide people to stop this madness. Of course at these actions innocent people dies. They loved ones think the soldiers are evil so they try to strike back. The easiest was is to become a suicide bomber. The leaders of these cults tell those people to kill themself to strike back. They manipulate them to think it"s a good thing. Almost nobody knows why are they doing this but only the the victims suffer from it. I think while the leaders are free they will send more suicide bomber and soldiers will strike back at they own way and this madness will never stop if they are free."

Először is le szeretném szögezni, hogy nem láttam a filmet, mert beteg voltam. A többiek szerint a film véres és tragikus volt, de szerintem egy jó dokumentumfilmnek véresnek kell lennie, mert az élet brutális. És egy jó filmnek ezt be kell mutatnia. Azt hallottam, hogy a film készítői tűzharcban meghaltak. Katonák lelőtték a rendezőt, pedig fehér zászló volt a kezében. Szerintem a katonák nem követtek el hibát. Megértem, hogy azt gondolták, hogy ez csapda és az újságíró igazából öngyilkos merénylő. Már biztosan sok öngyilkos merénylőt láttak és tudták, bárki lehet merénylő. Furcsák az izraeli katonák, de jól példázzák az emberi alkalmazkodóképességet. Ha öngyilkos merénylet történik, egy időre leálítják a forgalmat, összeszedik a hullákat és a romokat és a sérülteket, és egy óra múlva újra folyik az élet, mintha mi sem történt volna. Az utcasarkokon állomásoznak a katonák és kérdezés nélkül lőnek mindenre, ami gyanús. Azért, mert nem akrják elveszíteni a szeretteiket. És akciókat szerveznek, hogy az öngyilkos merénylők vezetőit elpusztítsák, hogy vége legyen ennek az őrületnek. Persze, sok ártatlan ember hal meg ezekben az akciókban. Azoknak a szerettei meg azt gondolják, hogy a katonák gonoszok, és visszavágnak nekik. Manipulálják őket, hogy azt higgyék, visszavágni jó dolog. Jóformán senki sem tudja, miért öl, az áldozatok pedig megszenvedik ezt. Én azt hiszem, amíg a vezetők szabadok, mindig lesznek öngyilkos merénylők, és katonák, akik ezt megtorolják a maguk módján, és ez az őrület addig folytatódik, amíg egyetlen vezető is szabadon marad.
(T.L.)


"I think the is a bit too realistic because it was bloody but in Israel it seems natural. The documentary is about the children in the Gaza strip and it"s shocking that the children are fighting, too and helping in the war. It is shocking that the terrorists are using children in their fights and if someone has been shot everybody thinks that he or she is a martyr and he or she is in heaven. It is the soldiers" fault, toobecause they destroy these peoples" homes because they think there is a smugler tunnel under the house. These people can only throw rocks on the bulldozers and tanks but it won"t work but the soldiers answers with guns even if the rocks can"t hurt the armored vehicles. In the school the teachers are teachuing the children to hate the Israelines. The soldiers have become so paranoied because of the 6 years old suicide bombers and the paramilitaries" attacks that they shoot at anything that moves. In the end of the film that"s why did the soldiers shot at the crew escepialy at night where they can"t decide that it is a suicide bomber or tourist. I think this war will only end if both sides put down their weapons."

Szerintem egy kicsit túl realisztikus a film, mert nagyon sok benne a vér, de Izraelben ez a természetes. A dokumentumfilm a Gáza övezetben élő gyerekekről szól, és nagyon döbbenetes, hogy a gyerekek is harcolnak, részt vesznek a háborúban. És az is megdöbbentő, hogy a terroristák is felhasználják a gyerekeket a saját harcukhoz, és ha valakit közülük lelőnek, arról mindenki azt hiszi, mártírhalált halt és a menyországba került. Erről a katonák tehetnek, akik lerombolják a palesztinok házait, mert azt hiszik, csempészfolyosó van alattuk. És (a palesztinok) csak köveket tudnak hajigálni a buldózerekre és a tankokra, de ez nem ér semmit, viszont a katonák fegyverrel válaszolnak akkor is, ha a kavicsok nem tudnak kárt tenni a páncélozott járművekben. Az iskolában a tanárok azt tanítják, hogy gyűlölni kell az izraelieket. A katonák is paranoiások lesznek attól, hogy hatévesek öngyilkos merényletet követnek el és a paramilicisták állandóan támadják őket, és mindenre lőnek, ami mozog. A film végén ezért lőnek a TV stábra, különösen, hogy éjszaka van és nem tudják eldönteni, hogy öngyilkos merénylő-e vagy turista. Azt hiszem, ez a háború csak akkor fog véget érni, ha mindkét fél leteszi a fegyvert.
(J.K.)


"I think that the film was really sad, but it was also beautiful. It made me think about the terrible situation in the Gaza Strip. The most shocking part of the film was to see little children talking about death like something good, the thought of being martyred made them happy.
I find it very bad that noone (nor the Palestines nor the Israelis) wants to end the war, they want to fight, even if this ruins bunches of families. I hope that things in Gaza will become better.
The only thing which was pacifying to see was that even in such terrible circumstances people can trust and love each other like Ahmed and Mohammed."

Szerintem nagyon szomorú film volt, de ugyanakkor gyönyörű is. Elgondolkodtatott azon, hogy milyen szörnyű is a gázai helyzet. A filmben azt találtam a legdöbbenetesebbnek, ahogyan kicsi gyerekek úgy beszélnek a halálról, mintha az remek dolog lenne, és a mártírhalál pedig a végső boldogság. Nagyon rossz, hogy senki (sem a palesztinok, sem az izraeliek) nem akarja bejezni a háborút, folytatni akarják a harcot akkor is, ha ez családok százait teszi tönkre. Remélem, hogy Gázában egyszer mégis jobbra fordulnak majd a dolgok. Bizakodásra az adott egyedül okot, hogy az emberek még ilyen rettenetes körülmények között is tudják egymást szeretni és egymásban bízni, mint Ahmed és Mohammed.
(E.T.)


"I liked that documentary film. In the film the people told what they were feeling at the moment. When the bulldozers killed the cameraman, I was shocked. I was desperate when I saw that children were playing their parents" game, the war. I thought that wasn"t their choice. I was sad when I heard the little girl describe the men in the tanks. I hated when the terrorists said: the martyrdom is very good for a little kid. I could not belive in it. In the school the teachers taught the kids about a life what they can never live. The bulldozers ruined the people"s house. The men in the bulldozers did not interest about who lived in that house. I did not like that part of the film. The dead cameraman. James was a martyr. James"s picture was on the walls when the people went to a march against the Israeli soldiers."

Nagyon tetszett ez a dokumentumfilm. A filmben az emberek beszámoltak az érzéseikről. Amikor a buldózerek lelőtték az operatőrt, nagyon megdöbbentem. És kétségbeejtő volt azt is látni, hogy gyerekek játsszák a szülők játékát, a háborút. Ez biztosan nem a saját választásuk volt. Nagyon elszomorított, amikor hallottam, hogyan jellemzi a kislány a tankokban ülő katonákat. És felháborított, amikor a terroristák azt mondták: a mártírhalál remek dolog egy kisgyerek számára. Képtelen voltam elhinni. Az iskolában a tanárok olyan életre készítik fel a gyerekeket, amilyet sohasem fognak tudni élni. A buldózerek lerombolják a palesztin házakat. A buldózerben ülőket pedig nem érdekli, kik laknak a házakban. Ez a rész nagyon nem tetszett. A meggyilkolt operatőrből is mártír lett. James képét is a mártírok falán látjuk, amikor a palesztinok felvonulnak az izraeliek elleni tüntetésen.
(Cs.V.)


"This film was very good, I very enjoyed it, but it was a little bit schocking. It was very bad to see that in Gaza, in every street there is a tank or a bulldozer. In Gaza the people can die in every minute or second. I think that is a very bad feeling. Fortunately in Hungary the situation is different. The Palestinan boys and some adults are very patriotic in their own way, because their were throwing stones or hand made granades, which was made of sugar, metal and some chemical. I think a lot of children think that is a game and they can"t feel what are they doing really. And we could see how the children played soldier. Every person who had a house had to always play attention to the bulldozers, because they cannot know when will the bulldozer damage their house. And the parents also had to pay attention to their sons and daughters. Lot of parents were very sad because they wanted their boy to be a good student or have a good job like their parents when they grow up.

I hope this war will end in one day and the palestin people will be happy again."
A film nagyon jó volt, nagyon élveztem de egy kicsit döbbenetesnek is találtam. Hogy Gázában minden utcában van egy tank vagy egy buldózer. Gázában az emberek bármelyik percben vagy pillanatban meghalhatnak. Ez rettenetes érzés lehet. Szerencsére Magyarországon más a helyzet. A palesztin kisfiúk és néhány felnőtt a maga módján szereti a hazáját, mert köveket hajigálnak és kézi készítésű gránátokat, amelyeket cukorból, fémből és vegyszerekből készítenek. Szerintem egy csomó gyereknek ez csak játék és nem érzik át, mit is csinálnak valójában. Azt is láthattuk, amikor a gyerekek katonásdit játszanak. És minden ember, akinek háza volt, figyelte a buldózereket, mert sohasem lehetett tudni, hogy a buldózerek mikor fordulnak az ő házuk felé, hogy lerombolják. És a szülőknek a fiaikra és a lányaikra is figyelniük kellett. Sok szülő volt szomorú, mert csak álmodozhattak arról, hogy ha a kisfiúk jó tanuló és felnő, lesz jó állása, mint a szüleiknek. Remélem, ennek a háborúnak egyszer vége lesz és a palesztinok újra boldogok lesznek.
(G.M.)


"That film was about Death in Gaza. Firstly I saw the director, who was James Miller, who could not finish his film, this documentary film, because somebody killed him. It was shocking. But it was a very exciting documentary film about a war between Palestines and Israelian men. Not only men shot. The children were fighting, too. It was very unusual. The children made bombs from sugar, iron or metal. It was very interesting and shocking. Before the film I wanted to prepaor myself to it, but it wasn"t a normal film. It was interesting to see that live in the Gaza strip is not easy. The tanks chased the children, but they did not give up. There was a team of paramilitian who spoke about their live. I saw three children who made bombs to protect their own house. It was heroic. That film was very sad because there was a child in it who suicided, And I saw one half pf a person, blood and bbrain."

A film egy gázai halálról szólt. Először megismertük a rendezőt, James Millert, aki nem tudta befejezni ezt a dokumentumfilmet, mert valaki megölte. Nagyon megrázó volt. De ennek ellenére a film nagyon izgalmas film lett a palesztin és izraeli háborúrúban részt vevő férfiakról. De nem csak a férfiak lövöldöztek. A gyerekek is harcoltak. Nagyon különös élmény volt látni. A gyerekek bombát készítettek cukorból és vasból, vagy más fémből. Nagyon érdekes és nagyon döbbenetes volt. Mielőtt megnéztem a filmet, igyekeztem felkészülni rá, de ez a film nem egy szokásos film volt. Nagyon érdekesen mutatta be azt, milyen nehéz az élet a Gáza övezetben. A gyerekeket tankok üldözik, de ők nem adják fel. Láthattunk egy csapat paramilicistát, akik az életükről beszéltek. Láttunk gyerekeket, akik bombát készítettek, hogy megvédjék a házukat. Hősies vállalkozás. Szomorú volt látni, hogy egy gyerek öngyilkos merényletet követett el. És láttam egy félbe szakadt emberi testet, vért és agyvelőt.
(T.V.)


"I think the film was very interesting, but very shocking. I"m not interested in the document films, but it wasn"t a usual document film, because it wasn"t boring. But I would like to watch it once again, because it was so shocking to me that I could not pay attentionto a few parts of the film. The children"s situation was terrible. I thought we cannot live under such circumstances. This is very depressing that this is all real in the 21st century. I hope it finishes all over the world and the humans will like each other and the children will not be like the grown up people."

Szerintem nagyon érdekes de nagyon megrázó film volt. Engem nem érdekelnek a dokumentumfilmek, de ez különleges volt és egyáltalán nem unalmas. Szeretném újra megnézni, mert annyira döbbenetes volt, hogy néhány részre nem is tudtam odafigyelni. A gyerekek szörnyű helyzetben élnek. Én eddig azt hittem, ilyen helyzetben nem is lehet élni. Nagyon elszomorító, hogy mindaz, amit láttunk valóság a XXI. században. Remélem, ennek egyszer vége lesz az egész világon, mindenki szeretni fogja egymást és a gyerekek nem olyanok lesznek, mint a felnőttek.
(Zs.H.)

DIÁKMOZI
A VERZIÓ FILMFESZTIVÁL dokumentumfilmjei a képek erejével szólnak korunk társadalmi problémáiról. A VERZIÓ célja elősegíteni a népek, nemzetek, kultúrák, emberek közti párbeszédet, előmozdítani az eltérő értékek megértését és elfogadását. E céloktól vezérelve a fesztivál DIÁKMOZIT szervez DIÁK VERZIÓ címmel. 2005-ben, a II. világháború végének 60. évfordulóján a Diák Verzió középpontjában a II. világháború áll. A filmek híres, Magyarországon eddig be nem mutatott, vagy nehezen hozzáférhető második világháborús, illetve napjainkban készült elemző-értelmező dokumentumfilmek. Megmutatják, hogyan élt és él - vagy éppen nem él - a világháború az egyes országok, nemzetek, régiók és korosztályok emlékezetében. A fesztivál szervezői fontosnak tartják, hogy minél több középiskoláshoz eljussanak ezek a filmek. Ezért a VERZIÓ 2005. december 2-án, pénteken délelőtti vetítésein ALTERNATÍV történelem, irodalom, vizuális kultúra - média ismeret vagy osztályfőnöki ÓRÁKAT ajánl.

Készítse el a MAGA VERZIÓJÁT! Az Önök által kiválasztott film megtekintése után a moziban nyílik lehetőség a filmben felvetett témák megvitatására. Vendégeink avatott szakértők, történészek. A Verzió programban 56 film szerepel. Ezekből alternatív tanóra keretében az alábbiakat ajánljunk:

2005. december 2. Péntek
OSA Archívum, Goldberger Ház | Budapest V. Arany János u. 32.

10 óra és 12 óra
2 vagy 3 dolog, amit tudok róla (2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiss, Malte Ludin, Németország, 2004, 87 perc)
A film egy náci háborús bűnös családját mutatja be hatvan évvel a második világháború befejezése után. A filmrendező édesapja Hanns Ludin 1941-től a csatlós Szlovákiában a Harmadik Birodalom teljhatalmú minisztere, a végső megoldás 'technikai kivitelezésének' irányítója. Az ő szervezése alatt folyt a szlovákiai zsidóság deportálása, koncentrációs táborokba szállítása, meggyilkolása. 1947-ben Csehszlovákiában háborús bűnökért halálra ítéltél, felakasztották.
A filmrendező Hanns Ludin legfiatalabb fia. Noha az apa háborús cselekedetei közismertek, más-más családtörténet bomlik ki család három generációjának visszaemlékezéseiből. Az özvegy, a gyerekek és a gyerekekek gyerekei néznek szembe a múlttal és magukkal - archív családi fotók és náci propagandafilmek segítségével. Az eredmény ez a mély, személyes film egy német családról - példamutató bátorságukról.

2005. december 2. Péntek
Örökmozgó | Budapest VII. Erzsébet krt. 39.

10 óra és 14 óra
A koncentrációs táborok emléke (Memory of the Camps, Sidney Berstein, Nagy-Britannia, 1945, 58 perc)
A film a német koncentrációs táborok felszabadítását dokumentálja haditudósítók felvételeiből építkezve. A nyersanyagot a felszabadító Szövetséges Csapatok filmfelvevői rögzítették, ezeket 1945 folyamán Londonban gyűjtötték össze. Alfred Hitchcock-ot kérték fel rendezőnek, szerkesztőnek. A film narrációja 1985-ben készült. Döbbenetes erejű film, szolgáljon tanulságul az utókornak 60 évvel a II. világháború vége után.

12 óra
Németország képei (Deutschlandbilder, Hartmut Bitomsky, Heiner Mühlenbrock, Német Szövetségi Köztársaság, 1983-84, 60 perc)
Náci kisfilmek, ún. kultúrfilmek szolgáltatják a film nyersanyagát. Mindegyikük az önbizalomtól duzzadó Németországot ábrázolja, ahol a nép természetszerető, szorgos, újító s egyben hagyománytisztelő - a fennálló nemzetiszocialista rezsim híve. A film a képek erejével szól a náci diktatúra törekvéseiről, egyben a náci propagandagépezet működéséről.

2005. december 2. Péntek
Toldi Mozi | Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

10 óra és 12.30 óra
A Goebbels kísérlet (Das Goebbels-Experiment, Lutz Hachmeister, Németország, 2004, 107 perc)
Joseph Goebbels (1897-1945) Hitler propaganda minisztereként a nácizmus 'marketing'-ese volt. Megrögzött manipulátor és hazudozó, a propaganda géniusza - mindkét állítás közszájon forog. A film egy politikus portréja, egy 'média-politikusé', aki folyamatosan kamerára szabta az életét mint nemzeti szocialista, egészen feleségével és gyerekeivel elkövetett kollektív öngyilkosságáig. A film képileg a náci párt 1937 és 1945 között készített propaganda és más filmfelvételeiből, Goebbels családi felvételeiből, szöveg szinten pedig Goebbels különös gonddal válogatott naplóbejegyzéseiből építkezik.

A VERZIÓ filmek angol feliratosak, magyar hangalámondással vetítjük őket. A délelőtti - alternatív tanórával egybekötött vetítéseinkre - csoportos jelentkezés esetén (15 főtől) 50 %-os kedvezményt biztosítunk. A belépő ára így 200 ft/ fő. Amennyiben az Önök iskolájából minimum 3 osztály (vagy 60 fő) érkezik, a részvétel ingyenes.

További információ
Ilona Nagy, koordinátor
(36-1) 327 3250
(36-20) 66 93 248