Retrospektív
Retrospektív folyamatos múlt: Emlékezés a második világháborúra

A retrospektív szemle szakmai körökben nagy elismerést szerzett, mégis kevésbé ismert filmeket tár a közönség elé, amelyek a második világháború kezdeteivel, történéseivel és utóéletével foglalkoznak. Ezek a filmek változatos képet adnak arról, vajon hogyan is élték meg a háborút az emberek, és hogyan emlékeznek rá. Megkérdőjelezik a bevett sémákat: ismeretlen tényeket tárnak föl, vagy új megvilágításba helyezik az ismert eseményeket. A háború vége mindenhol lelkesedéssel töltötte el az embereket. Új reményt ébresztett, amely befolyásolta a múltról és a jelenről alkotott háború utáni képzeteiket. A háború utáni reményekről és sokkoló felismerésekről szóló beszámolók fontos dokumentumai annak a cseppfolyós kornak, melyre a nagy háború emléke vetett árnyékot.A fesztivál retrospektív sorozatában bemutatandó filmek megmutatják, milyen változatos módon viszonyulnak a múlthoz azok, aki maguk is átélték az eseményeket, és azok, akik csak ezekből az eltérő elbeszélésekből szerezték róla az ismereteiket.

Lili Marlene igaz története (Humphrey Jennings, Nagy-Britannia, 1944, 22 perc)
Dokumentumfilm a híres második világháborús slágerről, eredeti korabeli felvételekkel. A film bemutatja, hogyan vált a dal a legnépszerűbb slágerré egyszerre az Észak Afrikában egymás ellen harcoló angol 8. hadsereg és a német Afrika-hadtest katonái körében, és megismertet bennünket Lale Andesronnal, a fiatal énekesnővel, akinek ez a felvétel egyszerre hozott hírnevet és sodort őt veszedelembe a háború sújtotta Németországban.
December 3. Szombat 16.30, Örökmozgó

Timothy naplója (Humphrey Jennings, Nagy-Britannia, 1945, 40 perc)
1944. szeptember 3-a: öt évvel ezelőtt éppen ezen a napon tört ki a háború. Timothy James Jenkins a bölcsőjében fekszik a szülészeti osztályon. A narrátor mesél neki Goronwy-ról, a bányászról, Alan-ről, a gazdálkodóról, Bill-ről, a mozdonyvezetőről és Peter-ről, a sebesült vadászpilótáról, arról, hogyan vesznek részt az egész országgal együtt a totális háborúban. A szövetségesek éppen most lépik át a belga határt és törnek Németország felé. Mindenki tudja, hogy az utolsó felvonás következik. Ám a harc még folyik, miközben Timothy önfeledten gőgicsél az ágyában: egy V2-es rakéta csapódik be Londonba, Goronwy megsebesül a lövészárokban, a Királyi Légierő bombatámadásai a földdel teszik egyenlővé Németországot. Eközben zajlik a kulturális élet: Myra Hess zongoraesteket ad, a gyermekkórus a szovjet küldötteket üdvözli, George Woodbridge és John Gielgud pedig a temetői jelenetet játssza a Hamletből. A napló egészen Németország bukásáig és a Győzelem Napjáig követi nyomon az eseményeket. Ahogy közeledik a háború vége, egyre fontosabbá válik, hogy mi is jön majd utána, és egyre erősödik az eltökéltség a túlélőkben, hogy soha többé ne engedjék így elrontani a dolgokat, mint legutóbb. Az egyszerű emberek vágyairól és reményeiről fölvillantott pillanatkép sokak szerint Jennings egyik utolérhetetlen remekműve.
December 3. Szombat 16.30, Örökmozgó

A táborok emlékezete (Stewart McAllister és Peter Tanner, szerkesztő: Alfred Hitchcock, producer: Sidney Bernstein and Sergei Nolbandov, Nagy-Britannia, 1945, 58 perc)
A táborok emlékezete egy, az Imperial War Museum birtokába került dokumentumfilm a német koncentrációs táborok felszabadításáról. A filmet 1945-ben Londonban állították össze a szövetségesek közös programja keretében, de végül soha nem mutatták be. Miután az amerikai fél visszalépett, a program egyedüli felelőse a Tájékoztatási Minisztérium lett. Alfred Hitchcock-ot nevezték ki rendezőnek, az utómunkálatok elkészítésével pedig Richard Crossman-t bízták meg, aki járt Belsenben. A film feltételezett hat tekercse közül öt a 1952-ben a Háborús Hivatal filmraktárából a Filmtörténeti Múzeum archívumába került. A mostani változat narrációs szövegét 1985-ben rögzítették. A film sokkoló felvételeit követő kommentár szerint a film készítői abban bíznak, hogy a közönség "képes lesz felfogni és megemészteni a szörnyű lecke tanulságait."
December 3. Szombat 20.30, Örökmozgó

A náci főbűnösök pere Nürnbergben (Roman Karmen, Szovjetúnió, 1946, 17 perc)
A híres rendező és opratőr, Roman Karmen felvételei a tárgyalóteremből: A rövid film eredeti felvételeken mutatja a nürnbergi pert, a náci főbűnösöket és a szövetséges hatalmak által delegált bírákat. A perről szóló terjedelmes eredeti felvételek töredékeit számos a nácizmus bűneit elítélő filmben, pl. A népek pere című dokumentumfilmben is felhasználták, de bevágták olyan propagandafilmekbe is, amelyek manipulatív módon igyekeztek párhuzamot vonni a jelen és múlt között, mint például a Nürnberg 40 év múltán című film.
December 1. Csütörtök 16.30, Örökmozgó

Nürnberg (Pare Lorentz, Stuart Schulberg, USA, 1946, 78 perc)
A híres amerikai dokumentumfilmes, Pare Lorentz rendezte és vágta ezt a filmet 1946-ban. A filmet az amerikai kormány dobozba záratta és "eltemette", attól tartva, hogy túl sokkoló. 1996-ban fedezték fel kutatók a Tinbergen Archívumban, a kaliforniai Beverly hills-i holokauszt kutató- és oktatási központban. A film szinte kizárólag egykori eredeti náci filmfelvételekből áll.
December 1. Csütörtök 16.30, Örökmozgó

Menedékjog (Jelentés a menekülthelyzetről 1949 januárjában) (Rudolf W. Kipp, Németország angol megszállási zónája, 1949, 37 perc)
A film a menekültek és menedékkérők helyzetét mutatja be Németország angol megszállási zónájában, ahová sokan próbáltak menekülni a szovjet zónából.A film első részében számos menekültet láthatunk, amint éppen átkelnek a zónákat elválasztó "zöld határon", határőröket a nyugati és keleti oldalon, és egy menekülteket szállító buszt. Majd felvételeket láthatunk különböző menekülttáborokból, Schleswig-Holsteinből, Alsó-Szászországból és Észak-Rajna-Westfáliából. Az utolsó, hosszabb rész bemutatja a Nyugatra érkezés és befogadás folyamatát az uelzeni táborban, ahol a menekültek "osztályozását" végzik. A néző láthatja, miként kezelik a eltérő módon a menekültek egyedi eseteit, valamint a visszautasított menekülteket, akik választhatnak, hogy illegálisan az angol zónában maradnak, vagy visszatérnek a szovjet zónába. Az film nyersanyagából készítettek később egy "hidegháborús" változatot, melyből a kínos részeket kivágták.
December 3. Szombat 16.30, Örökmozgó

Az első évek (Joris Ivens, 1949, Hollandia, 99 perc)
Az elkötelezett baloldali filmrendező a második világháború után felcsillanó reményektől fűtve lelkesen üdvözli a szocialista rendszerek megszületését Kelet-Európában. Eredetileg a film négy, az új demokráciákról szóló epizódból állt volna Bulgáriáról, Csehszlovákiáról, Lengyelországról és Jugoszláviáról. Mivel Tito időközben szakított a sztálini szovjet vezetéssel, a Jugoszláviáról szóló részt elhagyták. A bolgár fejezetben az öntözési rendszer kiépítése csökkenti az emberek kiszolgáltatottságát az időjárásnak. A cseh rész Jan Hust, és a cseh nemzeti érzést, és a háború utáni új társadalmi és gazdasági rend felépítését állítja középpontba. A lengyel epizódban egy asszonyt követhetünk nyomon, aki elhagyja a lerombolt Varsót, és egy acélműben vállal munkát, hogy új otthont teremtsen magának valahol Nyugat-Lengyelországban. Mindhárom epizódból sugárzik a szocializmus ígérete által ihletett derűlátás: azt a folyamatot mutatják, ahogyan épül az új szocialista demokrácia a háború előtti kapitalista országok romjain.
December 3. Szombat 14.30, Örökmozgó

A kőbe vésett brutalitás (Alexander Kluge & Peter Schamoni, 1960, Német Szövetségi Köztársaság, 12 perc)
A film negyed századdal Leni Riefentstahl Akarat diadala című filmjének elkészülte után visszatér a Nürnbergi Pártnapok színhelyére. A színhely ma üres és elhagyatott, a tér a semmiben lebeg. Speer gigászi díszleteit és Hitler bombasztikus vízióit újra szemügyre vehetjük a kritikai művészettörténet és a radikális archeológia eszköztárának segítségével. A film szembesít a nácizmus örökségével, miközben minden kockájával arra figyelmeztet: nem szabad felejteni! Kluge első filmje az építészet, a nürnbergi birodalmi ünnepségsorozatok "dicsfénye", a gigantikus, római stílusban épült kongresszusi csarnok képeinek felidézésével próbálja elemezni és bemutatni a náci rendszert. A kőbe vésett brutalitás – írta Ulrich Gregor – nem csak olyan film, amely érdekes és fontos ismereteket közöl egy korszakról, nemcsak magyarázatot kínál a német kultúrtörténet egy fejezetére, hanem annak is ékes dokumentuma, hogyan próbálja újrateremteni önmagát a háború utáni nyugat-német filmezés.
December 1. Csütörtök 18.30, Örökmozgó
December 4. Vasárnap 16.30, Örökmozgó

Tanár az átalakuló világban (Alexander Kluge, Karen Kluge,1962/63, Német Szövetségi Köztársaság, 11 perc)
Három különböző, mégis jellemző történet arról, hogy csap össze az idealizmus "Történelemmel". Adolf Reichwein porosz kormányhivatalnok és egyetemi professzor. A náci uralom idején egy kis falusi iskolába vonult vissza, ahol kidolgozott egy modellt a tanítás elveiről. 1944-ben fölakasztották. Friedrich Rühl szenvedélyes tanár volt, aki hitt az oktatás hatalmában. 1944-ben egy csoport diákot vezetett a frontra, akik közül mindössze négyen maradtak életben. A háború után Rühl már nem akart visszatérni a tanításhoz. Margit M. a radikális iskolareform híve volt. Úgy érezte, hogy a "párt uralma idején" nem maradhat tovább vezető tanár. Végül mégis elfogadott egy tanári állást Kelet-Németországban, hogy azután egy önkényes fegyelmi eljárás nyomán eltiltsák szakmája gyakorlásától.
December 4. Vasárnap 16.30, Örökmozgó

Védtelen ártatlanság (Dusan Makavejev, 1968, Jugoszlávia, 78 perc)
Dokumentumfilm a híres jugoszláv atlétáról és mozirajongóról, aki a nácik által megszállt Belgrádban forgatott játékfilmet, és emiatt számos kellemetlensége volt a felszabadulás után. A jugoszláv rendező, Dusan Makavejev véletlenül botlott az első jugoszláv hangosfilm kópiájába, amit azért ítéltek feledésre a második világháború után, mert a rendező, Strongman Aleksic a németektől kapta a felszerelést. A történelmi kollázsban Makavejev a stábbal és Aleksic-csel készített interjúinak részleteit keveri német propagandafilmek és Aleksic melodrámájának képkockáival.
December 2. Péntek 16.30, Örökmozgó

A háború utáni Japán története egy pincérnő elbeszélésében (Shohei Imamura, Japán, 1970, 105 perc)
Imamura Madam Onborót kérdezi, aki egy bár tulajdonosa volt, és feleségül ment egy amerikai katonához a háború után. Az általa adott leírást az amerikai megszállásról a rendező korabeli híradófelvételek bejátszásával szakítja meg, amelyek gyakran ellentmondanak a szemtanú beszámolójának. A film a "hivatalos" történetírás alternatívájának lehetőségét tárja elénk: világos és határozott szemléletmódja súlyos kérdéseket fogalmaz meg magával a dokumentumfilm-készítéssel kapcsolatban is. A film a műfaj egyik kivételes mesterműve.
December 4. Vasárnap 14.30, Örökmozgó

Társasutazás (Gazdag Gyula, Magyarország, 1984, 75 perc)
A dokumentumfilm egy csoport egykori fogoly útját kíséri végig, akik négy évtized múltán visszatérnek Auschwitzba. A látogatás felidézi az egykori emlékeket a háborúról és a fogságról, az áldozatok és a túlélők későbbi sorsáról. Az utazás képeit meg-megszakítja egy beszélgetés egy asszonyal, aki a táborban szerzett betegsége miatt nem tarthatott a többiekkel. Nyugodt hangon beszél a halálsorokról, ahol élet és halál kérdésében a rideg és érzéketlen önkény döntött.
December 3. Szombat 18.30, Örökmozgó

Németország képei (Hartmut Bitomsky and Heiner Mühlenbrock, 1983/84, Német Szövetségi Köztársaság, 60 perc)
Izgalmas betekintés több mint 30 ún. "Kulturfilm"-be, azaz náci filmhíradókba. A filmrészletek a gátlástalan rendszerpropaganda mintapéldányai: Németországot önbizalomtól duzzadó országnak ábrázolják, melyet a természet iránt rajongók, iparosok laknak, olyan emberek, akik egyszerre elkötelezettjei a hagyománynak és a haladásnak. A film harminc egykori, velejéig képmutató és álságos dokumentum- és filmhíradó felhasználásával készült, melyeket 1933 és 1945 között vetítettek a játékfilmek előtt a német mozikban.
December 4. Vasárnap 16.30, Örökmozgó

Hazugság (Melanie Spitta and Katrin Seybold, Német Szövetségi Köztársaság, 1987, 85 perc)
A doumentumfilm a németországi "cigányok" üldöztetésévelés az 1945 utáni kártérítésükkel foglalkozik. Újságcikkek, fényképek, dokumentumok, és a "radikális kutatók" által összegyűjtött más tárgyi bizonyítékok garmada bizonyítja, hogy a szinti (és roma) lakosság szisztematikus üldözése nem 1943-ban kezdődött, amint ezt később sokáig hitték, hanem már 1936-ban. A háború után az erre vonatkozó bizonyítékokat elzárták, hogy megakadályozzák, vagy legalábis késleltessék a kártérítést. A szintik tiltakozásának hatására csak 1981-ben kerültek napvilágra ezek a bizonyítékok.
December 2. Péntek 18.30, Örökmozgó

A világ képei és a háború lenyomata (Harun Farocki, Németország, 1988, 16 mm, Colour & B/W, 75 perc)
Elmélkedés a fényképezés és a kép hatalmáról, melynek középpontjában az a hihetetlen, de igaz történet áll, mely szerint 1944 áprilisában az amerikai bombázógépek elrepültek Auschwitz fölött, és képeket készítettek a haláltáborról. A képeket az 1970-es évekig a CIA titkos archívumába süllyesztették. De ez csupán a kiindulópont a film készítője, Farocki szabad asszociációihoz, melyek a fényképezés és az ítélkezés, a mérlegelés viszonyát vizsgálják. Mozgalmas kollázs, számos történelmi jelentőségű filmtöredékkel.
December 1. Csütörtök 18.30, Örökmozgó

Vichy szeme (Claude Chabrol, 1993, Franciaország, 110 perc)
A nácik és francia kollaboránsok által a második világháború idején készített, rég elfeledett filmfelvételek és filmhíradók brilliáns összeállítása. Petain marsall Vichy-ben, e Közép-Franciországban lévő kisvárosban székelő bábkormánya német uraival együttműködve gyártotta a náci propagandát. Annak érdekében, hogy a közvéleményt a szövetségesek és a zsidók ellen fordítsák, nagy műgonddal dolgozták ki a háborús évek alternatív történetét. Az eredmény ma is sokkoló, egyben rémisztően hatásos. A francia új hullámhoz tartozó rendező, Claude Chabrol mesteri elemzést nyújt a nácikról és manipulációs technikáikról.
December 4. Vasárnap 20.30, Örökmozgó

A varsói gettólázadás krónikája Marek Edelman elbeszélése szerint (Jolanta Dylewska, Lengyelország, 1994, 70 perc)
Marek Edelman, a Zsidó Munkás Szövetség egykori tagja, a varsói gettófelkelés egyik vezetője lenyűgözően alapos és életeli beszámolót ad az 1942. április 19-e és május 10-e közötti események történelmi láncolatáról.Edelman visszaemlékezéseit felerősítik a filmkészítők által megidézett, hipnotikus erejű, lassított, diafilm-szerű bejátszások, melyeket eredeti, a deportálandó zsidókról készítet náci felvételek alapján állítottak össze. "Az Edelman krónikája a szív, a lélek és a beleérzés dokumentuma: szenvedélyes és ékes bizonyítéka annak, nem lehet eleget beszélni a holokausztról."
December 5. Hétfő 20.30, Örökmozgó

Miközben valahol... 1940-43 (Forgács Péter, Magyarország, 1994, 52 perc)
A film alkotója otthoni, házi használatra készült filmek és a német hadsereg számára készült filmek segítségével szövi együvé egy holland polgári család mindennapjait az 1940-es években: babafürdetés, esküvő, piknikezés, vakációzás, miközben folyik a háború, és a kamera látókörén kívül tömegével halnak az emberek. A filmben visszatérő motívum az a korabeli felvétel, ami két fiatal szerelmes, egy lengyel lány és egy német fiú, a ,,fajgyalázó szerelmesek" nyilvános megszégyenítését, megaláztatását mutatja be, ahogyan a kisváros lakói egykoron tanúi lehettek az eseménynek, valahol a megszállt Lengyelországban, 1939-ben. Feledhetetlen, felkavaró képek a második világháborúról.
December 4. Vasárnap 18.30, Örökmozgó